Wie Zijn We ?

De oorsprong van deze passie gaat terug tot 1990 toen onze president Dhr Yves CLAUDE een oude kurkentrekker van de jaren 30 als cadeau kreeg van zijn grootvader. Leerling aan het lyceum te Diekirch, bood het klasraam een prachtig uitzicht op de brouwerij van Diekirch. Tijdens iets minder interessante lessen dwaalde de blik van deze leerling vaak af naar het venster waar de markante toren van de brouwerij z’n blik gevangen hield. Bierviltjes van voornoemde brouwerij werden steeds talrijker en vormden de basis van wat de grootste verzameling van bierattributen zou worden van het Groot Hertogdom van Luxemburg.

Met de fusie van de brouwerijen Mousel en Diekirch in 2000 startte ook een nieuw hoofdstuk in de verzameling. Op vraag van de nieuwe directie van de brouwerij breidde het actieterrein van de gebeten verzamelaar uit naar andere brouwerijen die werden opgenomen door of fusioneerden met de brouwerij Mousel, zoals bij voorbeeld die van Eich, Esch, Clausen, Gruber en Henri Funck.

Als gevolg van een artikel dat verscheen in een Luxemburgs magazine in 2001, werd Dhr. Yves Claude gevraagd door de gemeentelijke administratie van Diekirch om een biermuseum te Diekicrh te verwezenlijken. Nadat de VZW Musée d’Histoire de la Brasserie de Diekirch was opgericht, opende dit muzeum haar poorten in 2004. In 10 jaar tijd verwelkomde het ongeveer 50.000 bezoekers.

Puur toevallig belandden we in 2010 in een brouwerij die al meer dan 40 jaar verlaten was. De volledig intacte vooroorlogse productiemachines wakkerden onze interesse hiervoor aan, zodat we de eigenares contacteerden. Na verschillende besprekingen en een bod tot aankoop, is het Musée d’Histoire de la Brasserie de Diekirch erin geslaagd deze roerende goederen te verwerven, boven haar Franse en Belgische concurrenten. Hierna volgende het demonteren van de installaties en het transporteren van de kleine en grote machines naar een van de opslagplaatsen van het museum.


Serge Hoffmann ©

Enige tijd later werd een artikel over het museum van Diekirch gepubliceerd in een gespecialiseerd boek. Met enige bitterheid heeft de schrijver van het boek aan zijn lezers moeten melden dat het Belgische brouwerijpatrimonium bezig is zijn land te verlaten.

Na rijp beraad waren we ervan overtuigd dat een toenadering tussen de brouwerijverzamelingen van het Groot Hertogdom van Luxemburg en van de Belgische provincie Luxemburg zeker zinvol waren, omwille van de gemeenschappelijke geschiedenis van beide regio’s en van de nauwe banden tussen de brouwerijen van beide regio’s.We hebben onze actieradius bij gevolg in functie hiervan aangepast.

Binnen het jaar zijn we erin geslaagd een indrukwekkende verzameling Belgisch Luxemburgs publicieitsmateriaal te vergaren. Onze hoofddoelstelling is nu om al dit materiaal, gaande van een capsule tot een camion, toegankelijk te maken aan het publiek.

Om zich beter te kunnen voorstellen aan het publiek , heeft onze vereniging beslist haar naam te wijzigen. Sinds januari 2015 heet onze vereniging voortaan Musée brassicole des deux Luxembourg a.s.b.l.

 

Nederlandse vertaling : Patrick KEMPENEERS